La junta


Junta de la Federació

La Junta directiva de la Federació de Pessebres Vivents de Catalunya està composta de la manera següent:

PRESIDÈNCIA: M. Àngels Serentill i Aubets
Pessebre Vivent del Pont Llarg de Manresa

SOTS-PRESIDÈNCIA: Lourdes Serra Busó
Pessebre Vivent de Brunyola

SECRETARIA: Joan Lorenzo i Carcasó
Pessebre Vivent de Sant Feliu de Llobregat

TRESORERIA: Núria Giné Rosell
Pessebre Vivent de l’Espluga de Francolí

VOCALIA: José Antonio Díaz Cabeza
Pessebre Vivent de Sant Quintí de Mediona