El concurs de dibuix infantil està organtizat per la Federació de Pessebres Vivents de Catalunya.

  1. Podran participar-hi tots els nens i les nenes que tinguin entre 6 i 12 anys, en dues categories:

    A: de 1r a 3r de primària.
    B: de 4t a 6è de primària.

  2. El dibuix es farà en un full blanc mida din-A4 en orientació vertical.
     
  3. La temàtica serà una imatge i/o escena d’un pessebre vivent. No hi pot sortir cap mena de text.
     
  4. La tècnica serà lliure: llapis, ceres, aquarel·les, …
     
  5. Cada dibuix ha de dur al revers del full les següents dades:

    Nom i cognoms, edat, curs, adreça i població de l’autor. Telèfon i correu electrònic familiar de contacte. Si la participació s’ha fet a nivell escolar, nom de l’escola.
    Llegiu la política de privacitat i protecció de dades a www.pessebresvivents.cat

  6. Els dibuixos originals (no s’acceptaran fotocòpies) s’han d’enviar abans del 15 de gener de 2022 a l’adreça postal:

    Concurs de dibuix Pessebres Vivents de Catalunya
    c/ Les Creus, 41
    08980 Sant Feliu de Llobregat

  7. S’atorgaran 3 premis per categoria: un primer, un segon i un tercer. Tots els premis rebran unes invitacions per assistir a qualsevol dels pessebres vivents de la FPVC durant la temporada 2022-2023. A més a més, els obsequis que faciliten els patrocinadors. Finalment, un dels primers premis, si la FPVC ho troba adient, serà la imatge corporativa de la FPVC durant la temporada 2022-2023 i es podrà publicar en qualsevol suport o mitjà de comunicació que la FPVC cregui necessari.
     
  8. El veredicte es farà públic oportunament a la nostra pàgina web: www.pessebresvivents.cat i a través de les xarxes socials. El veredicte del jurat és inapel·lable. L’entrega de premis es realitzarà a principis de febrer.
     
  9. Els dibuixos participants passaran a ser propietat de la FPVC.
     
  10. La participació en aquest concurs significa la total acceptació d’aquestes bases. Qualsevol detall no previst en aquestes bases serà resolt per l’organització.

Col·laboradors