Transparència


Junta de la Federació

La Junta directiva de la Federació de Pessebres Vivents de Catalunya està composta de la manera següent:

PRESIDÈNCIA: M. Àngels Serentill i Aubets
Pessebre Vivent del Pont Llarg de Manresa

SOTS-PRESIDÈNCIA: Lourdes Serra Busó
Pessebre Vivent de Brunyola

SECRETARIA: Josep Genís García
Pessebre Vivent de Castell d'Aro

TRESORERIA: Marta Cera Morera
Pessebre Vivent de Sant Guim de la Plana

VOCALIA: José Antonio Díaz Cabeza
Pessebre Vivent de Sant Quintí de Mediona
Memòries