La Pobla de Montornès


Pessebre en moviment i parlat

Pessebre en moviment i parlat

Vestuari d

Vestuari d'època i tradicional

Música enregistrada

Música enregistrada

Des de 1976

Des de 1976

Gratuït amb el carnet

Gratuït amb el carnet

Promoció 2x1

Promoció 2x1

Passis:

Data Hora  
23

desembre

diumenge

18:15h
23

desembre

diumenge

18:55h
23

desembre

diumenge

19:35h
23

desembre

diumenge

20:15h
25

desembre

dimarts

18:15h
25

desembre

dimarts

18:55h
25

desembre

dimarts

19:35h
25

desembre

dimarts

20:15h
26

desembre

dimecres

18:15h
26

desembre

dimecres

18:55h
26

desembre

dimecres

19:35h
26

desembre

dimecres

20:15h
30

desembre

diumenge

18:15h
30

desembre

diumenge

18:55h
30

desembre

diumenge

19:35h
30

desembre

diumenge

20:15h
01

gener

dimarts

18:30h
01

gener

dimarts

19:10h
01

gener

dimarts

19:50h
01

gener

dimarts

20:30h
06

gener

diumenge

18:30h
06

gener

diumenge

19:10h
06

gener

diumenge

19:50h
06

gener

diumenge

20:30h
 

Descripció:

El pessebre de La Pobla de Montornès es representa del 23/12/2018 al 06/01/2019 i és un pessebre en moviment i parlat amb vestuari d'època i tradicional i música enregistrada que es representa des de 1976. Les representacions del Pessebre Vivent de la Pobla de Montornès es van iniciar l’any 1976, sota l’organització de l’entitat cultural Amics de Montornès i amb la participació desinteressada de moltes persones del poble. Aquesta participació es concreta en diferents àmbits: des de la construcció i manteniment de les instal·lacions, passant per l’organització prèvia de la distribució de vestits i persones als diferents quadres escènics, fins a la pròpia representació de les escenes i atenció al públic. Des de fa més de 5 anys l'entitat Associació Pessebre Vivent de la Pobla de Montornès gestiona i organitza les representacions del Pessebre Vivent. Als primers anys, l’itinerari començava al mateix costat de l’ermita i era un recorregut per diferents moments de la vida de Jesús, juntament amb escenes de tradicions populars catalanes i de la vida quotidiana dels nostres pares i avis dedicats a la pagesia. L’evolució del Pessebre ha anat acompanyada d’una transformació dels diferents espais i del material emprat; així, ara l’itinerari comença amb l'Anunciació de Maria i fa un passeig al voltant de l’ermita, els accessos d’arribada i les instal·lacions de serveis han millorat ostensivament i els quadres escènics s’han sofisticat. Pel seu valor de millora infraestructural, el soterrament de la xarxa elèctrica, la construcció de casetes d’època permanents i el canvi d’equip de megafonia, potser serien els canvis més rellevants. De totes maneres, la localització de l’infern en un lloc allunyat, augmentant així la seva simbologia, la sortida d’un àngel a una alçada considerable i la construcció d’un saltant d’aigua a l’escena de les rentadores de roba, serien les millores més espectaculars a la vista de l’espectador.

 

Organització:

La Pobla de Montornès

Entorn de l’Ermita de la Mare de Déu de Montornès

La Pobla de Montornès 43761 (Tarragona)