Santa Pau


Pessebre estàtic

Pessebre estàtic

Vestuari d

Vestuari d'època i tradicional

Música enregistrada

Música enregistrada

Des de 1986

Des de 1986

Passis:

Data Hora    
Edició digital a PessebresViventsTV
 

Descripció:

El Pessebre Vivent de Santa Pau va començar, l'any 1984, com a una senzilla activitat escolar dels nois i noies de l'escola local Joan Maragall. Dos anys després, el 1986, eren implicats en aquesta activitat un gran nombre de veïns del poble. Des de llavors la representació del Pessebre s'ha convertit en un acte cultural de Santa Pau. L'any 1988 es constituí l'Associació d'Amics del Pessebre Vivent de Santa Pau qui gestiona la celebració, any rere any, d'aquesta tradició. Tenint com a decorat de privilegi l'entorn històric de la Vila Vella, les escenes del pessebre es reparteixen en bíbliques, que evoquen fets al voltant del naixement de Jesús, i populars, que representen oficis i vivències extrets de la nostra tradició.

 

Organització:

Santa Pau

La Vila Vella, nucli antic del poble (espai natural)

Santa Pau 17811 (Girona)