Bases del concurs de dibuix infantil 2021-2022


El concurs de dibuix infantil està organtizat per la Federació de Pessebres Vivents de Catalunya.

 1. Podran participar-hi tots els nens i les nenes que tinguin entre 6 i 12 anys, en dues categories:

  A: de 1r a 3r de primària.
  B: de 4t a 6è de primària.

 2. El dibuix es farà en un full blanc mida din-A4 en orientació vertical.
   
 3. La temàtica serà una imatge i/o escena d’un pessebre vivent. No hi pot sortir cap mena de text.
   
 4. La tècnica serà lliure: llapis, ceres, aquarel·les, …
   
 5. Cada dibuix ha de dur al revers del full les següents dades:

  Nom i cognoms, edat, curs, adreça i població de l’autor. Telèfon i correu electrònic familiar de contacte. Si la participació s’ha fet a nivell escolar, nom de l’escola.
  Llegiu la política de privacitat i protecció de dades a www.pessebresvivents.cat

 6. Els dibuixos originals (no s’acceptaran fotocòpies) s’han d’enviar abans del 15 de gener de 2022 a l’adreça postal:

  Concurs de dibuix Pessebres Vivents de Catalunya
  c/ Les Creus, 41
  08980 Sant Feliu de Llobregat

 7. S’atorgaran 3 premis per categoria: un primer, un segon i un tercer. Tots els premis rebran unes invitacions per assistir a qualsevol dels pessebres vivents de la FPVC durant la temporada 2022-2023. A més a més, els obsequis que faciliten els patrocinadors. Finalment, un dels primers premis, si la FPVC ho troba adient, serà la imatge corporativa de la FPVC durant la temporada 2022-2023 i es podrà publicar en qualsevol suport o mitjà de comunicació que la FPVC cregui necessari.
   
 8. El veredicte es farà públic oportunament a la nostra pàgina web: www.pessebresvivents.cat i a través de les xarxes socials. El veredicte del jurat és inapel·lable. L’entrega de premis es realitzarà a principis de febrer.
   
 9. Els dibuixos participants passaran a ser propietat de la FPVC.
   
 10. La participació en aquest concurs significa la total acceptació d’aquestes bases. Qualsevol detall no previst en aquestes bases serà resolt per l’organització.